Disclaimer

canal-logo
sky-logo
astra-logo

  VRIJBLIJVENDE OFFERTE AANVRAGEN


  DISCLAIMER

  Deze website wordt het best bekeken met Microsoft Internet Explorer versie 7 en hoger of een andere op Trident engine gebaseerde browser, zoals bv. Maxthon.

  De inhoud van deze website is zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Desondanks kunnen fouten en onnauw- keurigheden in de tekst nooit 100% vermeden worden. Daarom kan aan de inhoud van deze site nooit enig recht worden ontleend.
  Opmerkingen omtrent geconstateerde fouten en suggesties voor verbeteringen zijn natuurlijk altijd welkom.

  U dient er rekening mee te houden dat vermelde specificaties en eventuele prijzen, vaak aan verandering onderhevig zijn. Informeer daarom altijd naar de laatste gegevens, vooral met betrekking tot prijzen. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

  Het copyrecht van deze website berust bij Pro-Sat of eventuele derden die toestemming hebben verleend tot gebruik van hun materiaal. Daarom mag niets van deze inhoud op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden gekopieerd of andere wijze gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van rechthebbende(n).